lunes, 29 de septiembre de 2008

REUNIÓN DA COMISIÓN XESTORA DO GOLFO ÁRTABRO CELEBRADA O DÍA 30 DE XULLO DE 2008

O día 30 de xullo ás 12:30 horas, reuniuse na Casa da Cultura Pintor LLoréns de Sada; a Comisión xestora do G.A.C.
Á reunión asistirón 16 persoas en representación de distintas Cofradías e da Administración Local e representantes sen voto das Asociacións Terra das Mariñas, Euroeume e Fundacíón Comarcal de Betanzos.
Por parte de D. Jose Garrote (concelleiro de Turismo de Sada) proponse que cada membro da Comisión Xestora analice o modelo de estatutos inicialmente proposto e que, posteriormente, se envien as propostas ó equipo redactor. Este equipo será o encargado de dar forma ó novo modelo que deberá ser aprobodo pola Comisión Xestora nunha futura asemblea. A canle comunicativa para o intercambio destes documentos será o correo electrónico, para aquelas asociacións que non dispoñan do mesmo empregarase o libro da Guía da candidatura.
Acordase a elaboración dunha carta de invitación por parte do equipo técnico, que unha vez aprobada pola Comisión Xestora será enviada a cada concello do G.A.C.
A difusión do programa levarase a cabo polas administracións locais dentro do seu ámbito territorial.
Por parte da patrona maior da Cofradía de Mugardos, solicitase que se teña en conta o calendario de mareas á hora de fixar as futuras reunións; ó fin é que a asistencia ás mesmas non supoña un perxuizo económico ós representantes das cofradías. en base a isto son as cofradías quenes propoñen a data para a vindeira reunión.

A próxima reunión terá lugar o mércores día 20 de agosto ás 11:00 horas na Aula da Cultura de Sada e unha presentación da campaña ante os medios ás 12:30 horas.

No hay comentarios: