miércoles, 22 de octubre de 2014

Misión Océanos: Programa de Educación Ambiental sobre o Medio Mariño

ORGANIZA
Concello de Oleiros
COLABORA
CEIDA
FINANCIA
GAC Golfo Ártabro a través do Fondo Europeo da Pesca, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Consellería do Medio Rural e do Mar
Europa Inviste na Pesca Sustentable
DESCRICIÓN
No Golfo Ártabro, a riqueza biolóxica do litoral constitúe unha fonte de recursos esenciais para unha parte da poboación do territorio que, dende antigo, vense aproveitando como fonte de ingresos e de alimentación. Hai, por tanto, unha importante dependencia social das actividades vinculadas ao litoral, e concretamente da actividade pesqueira polo que é necesario abarcar a súa xestión dende un punto de vista integrado para evitar que actuacións parciais o sectoriais produzan efectos nocivos no ecosistema e na economía do noso litoral, cos conseguintes impactos negativos sobre a poboación.
Hoxe, a problemática dos residuos no medio mariño, é unha das formas visibles de contaminación coa que estamos agredindo a este ecosistema e quizais é o motivo máis evidente para fomentar a participación cidadá e a sensibilidade cara a conservación dos océanos e do litoral. O desafío principal consiste en conectar o coñecemento coa acción, coa posta en marcha en paralelo de proxectos para a posta en valor dos recursos. É primordial unha fase inicial de xeración de coñecemento que permita tomar decisións específicas para unha mellor xestión do espazo costeiro, ademais dun cambio cultural que implique un cambio nos comportamentos.
OBXECTIVOS
- Sensibilizar sobre o importante valor natural dos ecosistemas mariños pero tamén da súa fraxilidade, principalmente, polo impacto das actividades humanas e os residuos que estas xeran.
- Descubrir as problemáticas que afectan ao litoral e establecer unha relación de causa-efecto cos nosos patróns de consumo cotiá. É fundamental acadar un conxunto de coñecementos e destrezas sobre o litoral galego e os seus recursos e transmitirllo ao alumnado para que aumente o nivel de respecto e estima cara a el.
- Concienciar sobre a necesidade de separar os residuos no fogar para o seu correcto reciclaxe, como unha das boas prácticas diarias a favor dos ecosistemas mariños.
DESTINATARIOS
Centros de ensino, tanto públicos como privados, do Concello de Oleiros. Se ofertará a todos os ciclos de primaria e secundaria aínda que consideramos que a idade máis axeitada serían os rapaces de 6º de primaria e os de 1º da ESO.
ACTIVIDADES
- Itinerancia de material didáctico
En formato de paneis expositivos, centrado na problemática da contaminación mariña, motivada en gran parte polo gran volume de residuos que están a recibir diariamente os nosos fondos mariños. Moitos destes residuos son de orixe urbana e esixen a necesidade de establecer novos hábitos de conduta na nosa sociedade, orientados a protexer o litoral galego desta marea de residuos.
- Charlas divulgativas.
A charla divulgativa tamén se centrará na problemática ambiental dos océanos asociada as actividades humanas. Trátase de conciencialos sobre a relación directa que hai entre os noso hábitos e a gran cantidade de residuos que xeramos, e a necesidade de establecer novas pautas de conduta na vida diaria da nosa sociedade. A charla ten unha función “provocadora” ante o alumnado, o obxectivo é espertar neles a conciencia e a sensibilidade necesaria para poder traballar posteriormente mais concretamente nas saídas á praia. Empregaranse técnicas propias da interpretación do patrimonio co fin de trasladar as mensaxes de xeito sinxelo, ameno e impactante.
- Talleres prácticos con saídas á praia
Na saída dos escolares a unha praia do Concello de Oleiros o alumnado terá un papel activo co obxectivo de aumentar as posibilidades de mudar os nosos hábitos diarios para axudar á conservación dos ecosistemas mariños. Realizaranse diferentes actividades orientadas á trasladarlles “in situ” coñecementos sobre o litoral, as especies animais e vexetais que están presentes, os recursos pesqueiros e marisqueiros, así como resaltar a importancia que ten o seu papel como bioindicadores de contaminación mariña. Tamén poderán comprobar de primeira man a problemática desta contaminación, vendo a cantidade de residuos que se acumulan nas praias e que chegan á costa coas mareas. O feito de que os estudantes poidan desenvolver estas actividades nas praias do seu contorno, onde se bañan todos os veráns, axuda a establecer un vínculo emocional con estes lugares.
Máis información para o profesorado
Descargar cartel
Máis información: rebeca.vazquez@ceida.org

No hay comentarios: