viernes, 15 de enero de 2016

Mesa Traballo do Sector Nautico de Sada para preparación da Candidatura Grupos de Acción Local de Pesca 2014-2020, luns 18 de xaneiro 2016 hora 17:00-18:30, Lugar Oficina de información Xuvenil Concello de Sada sita Av. das Mariñas S/NO Grupo de Acción Costeira “Golfo Ártabro” é unha Asociación Sen Animo de Lucro entidade colaboradora da Consellería do Mar para execución do Plan Estratexico Zonal 2010-2015.
Para o Proximo Periodo 2016-2020 o próximo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) “Golfo Ártabro Sur” (Actual Gac Golfo Ártabro) vai presentar a súa Candidatura a novo Programa dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro da Consellería do Mar, financiados cos Fondo Europeo Marítimo Pesquero, para o período de programación 2014-2020, o territorio de Actuación para o vindeiro período enmarcase nos Municipios de Arteixo, A Coruña, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada e Bergondo.
Para elo o novo GALP terá que presentar un Plan de Desenvolvemento Participativo onde se realice unha diagnose do estado Económico, social, económico e medioambiental do territorio, así como o desenrrolo das liñas estratéxicas que se desenvolverán no vindeiro período.
Debido a importancia do sector náutico no Concello de Sada queremos realizar unha mesa de traballo para realizar unha diagnose máis concisa sobre este sector e tamén para recoller  ideas y posibles liñas de actuación para a súa financiación nos vindeiros anos.

A Reunión celebrárase

Data: Luns 18 de Xaneiro 2016
Lugar: OMIX, Oficina Municipal de Informacíon Xuvenil de Sada
Hora: 17:00 - 18:30.

Metodoloxía de traballo:

Benvida e presentación dos participantes. Introducción informativa de 10 minutos.

Segundo o número de participantes, se crearan 2 o 3 mesas de traballo.
15 minutos Diágnose
30 minutos proposición de actividades, e accións, liñas de actuación que se poderían financiar para o vindeiro período.
20 minutos exposicións das distinta mesas e elaboración conclusión finais.

Prégase puntaulidade.

Para axilizar a diagnose xúntase un documento, onde se recolle distintas diagnose realizadas no territorio e en Sada, no pasado período, que nos servirá para axilizar a díagnose actual e poder centrala no sector Nautico de Sada.

Convocatoria aberta ás empresas e entidades relacionadas co Sector Náutico de Sada.
Entidades, asociacións e empresas invitada.
Aquelas entidades que non poidan asistir e queran aportar na elaboración da  Diagnose da Estratexia e  aportar ídeas para liñas de Traballo e financiación para o vindeiros anos 2016-2020.
Poden enviar un correo electrónico a gacgolfoartabro@gmail.com , xunto co arquivo recheo de ficha de entidade interesada.
Agradecendo de antemán da colaboración de tódos, para o deserronlo dunha Estratexia o máis participativa posible.


No hay comentarios: