domingo, 5 de octubre de 2008

CALENDARIO DE PRÓXIMAS REUNIÓNS DO GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA "GOLFO ÁRTABRO"

Próximamte celebraranse unha serie de reunións do equipo redactor cós distintos sectores que compoñen o G.A.C. (Público, Económico, Social e Pesqueiro).
Nestas reunións farase unha diagnose compartida entre os socios de cada sector vendo as Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades que se deban reflexar no documento candidatura, así mesmo elixiranse os representantes de cada sector na Xunta Directiva.
As datas acordadas para ditas reunión foron consensuadas na Asemblea Xeral do 3 de outubro do presente ano por todos os asistentes á mesma e terán lugar na Casa da Cultura de Sada "Pintor Lloréns".

- SECTOR PÚBLICO: Martes 7 de outubro ás 13:00 horas.
- SECTOR ECONÓMICO: Martes 7 de outubro ás 19:00 horas.
- SECTOR SOCIAL: Mércores 8 de outubro ás 19:00 horas.
- SECTOR PESQUEIRO: Venres 10 de outubro ás 17:30 horas.

A elección de cargos da Xunta Directiva e a aprobación do borrador do documento candidatura, farase nun primer momento polos membros da Xunta Directiva e serán ratificadas pola Asemblea Xeral, ditas reunións celebraranse os días:

- XUNTA DIRECTIVA: Venres 10 de outubro ás 19:00 horas na CASA DA CULTURA "PINTOR LLORÉNS" (CONCELLO DE SADA).
- ASEMBLEA XERAL: Luns 13 de outubro ás 19:00 horas no SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE SADA.

No hay comentarios: