miércoles, 15 de octubre de 2008

REUNIÓN DA ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS DO "GOLFO ÁRTABRO"


Esta reunión celebrouse o día 13 de outubro no Salón de Plenos do Concello de Sada ás 19:00 horas en primeira e única convocatoria.

Seguindo a orde do día, informouse a todos ós socios sobre a elección de cargos da Xunta Directiva que tivo lugar o día 10 de outubro. Estes cargos foron ratificados pola Asemblea Xeral.

Seguidamente, técnicos de Terra das Mariñas e da Fundación Comarcal de Cambre, en colaboración cá Xunta Directiva, presentaron a candidatura-estratéxia P.E.Z.

Debatiuse sobre determinados aspectos do Plan Estratéxico Zonal que serán correxidos pola equipa redactora previamente ó envío do mesmo á Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

O documento definitivo colgarase no Blog para consulta de todos os socios, onde constarán os cambios aprobados pola Asemblea Xeral.

No hay comentarios: