domingo, 5 de octubre de 2008

O VENRES 3 DE OUTUBRO, TIVERON LUGAR AS REUNIÓNS DA COMISIÓN XESTORA E DA ASEMBLEA XERAL PARA A CONSTITUCIÓN DO GOLFO ÁRTABRO


O pasado venres 3 de outubro, teñense celebrado, segundo o previsto, as reunións da Comisión Xestora e da Asemblea Xeral, para a constitución do Grupo de Acción Costeira "Golfo Ártabro".
Na Asemblea Xeral, expúxose, ante todos os asistentes os asistentes, o cronograma que se está a seguir na elaboración do documento candidatura e fixáronse, de forma consensuada, as datas para as próximas reunións entre o equipo redactor e os distintos sectores implicados no Programa.
Así mesmo, nesta Asemblea Constituínte, explicáronse os cambios propostos pola Comisión Xestora para o borrador de estatutos, tras o cal foron aprobados por unanimidade por todos os representantes de distintas asociacións alí presentes.
Finalmente asináronse a acta fundacional e os estatutos definitivos.

No hay comentarios: