lunes, 20 de junio de 2016

Elexidos os representantes das mesas sectorias do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro "Golfo Ártabro Sur"

Os días 2 e 3 de Xuño de 2016, se reunirón as mesas 4 mesas sectoriais ( Mesas do Sector Pesqueiro, Mesas  do Sector Público e Mesas do Sector Social e mesa do Sector Económico Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro "Golfo Ártabro Sur" (anterior GAC Golfo Ártabro), nestas mesas se elixiron os representantes para a Xunta Directiva do GALP "Golfo Ártabro Sur", que levarán o proceso para presentación da Candidatura para o Programa dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro 2014-2020 para realizar a Estratexia de Desenvolvemento Participativo do ámbito territorial de Arteixo, A Coruña, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada e Bergondo,  financiada polo Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro e a Consellería do Mar da Xunta de Galicia.

A mesa do Sector Pesqueiro elixíu aos seguintes representantes:

D. Alberto Castro García, Asociación de Cerco de Galicia
Dna. María Lebedisky Patiño, Asociación Minoristas del Puerto de A Coruña
Dna. Manuela Pérez Souto, Asociación de Redeiras de Lorbé
D. Felipe Canosa Entornado, Confraría de Pescadores da Coruña
D. Guillermo Neira Ríos, Confraría de Pescadores de Mera
D. Sergio Sánchez García, Confraría de Pescadores de Lorbé
D. Andrés García Boutureira, Confraría de Pescadores de Sada
D. Torcuato Teixeira Valoria, Fundación Rendemento Económico Sostible e Social

A mesa do Sectór Público, elixiu aos seguintes representantes:

Dna. Patricia Amado Varela, Concello de Arteixo
Dna. Alejandra Pérez Máquez, Concello de Bergondo
D. Xose Lois Súarez Becerra, Concello de Sada

A mesa do Sector Social, elixiu aos seguintes representantes:

D. José Garrote Martín, Asociación de Estudios Medioambientales y SocioCulturales Amigos de Sada.
Dna. Catalina Rodríguez Rodríguez, Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural de Cambre
Dna. Tamara Conesa Vázquez, Fundación INLADI

A mesa do Sector Económico, elixiu aos seguintes representantes:

Dna. Áida Pérez Barredo, Asociación de Empresarios de Culleredo
Dna. María Angeles Santos Casal, Asociación de Empresarios de Bergondo
Dna. Berta María Ramos Súarez, Arteixo Centro Comercial Abierto


No hay comentarios: