miércoles, 28 de enero de 2015

Axudas á paralización definitiva dos buques pesqueiros


ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas á paralización definitiva dos buques pesqueiros, cofinanciadas nun 75 % co Fondo Europeo de Pesca, e se convocan para o exercicio 2015, tramitada como anticipada de gasto.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas á paralización definitiva das actividades de pesca de buques pesqueiros, de conformidade co disposto no artigo 23 do Regulamento
(CE) 1198/2006 do Consello, do 27 de xullo de 2006, relativo ao Fondo Europeo de Pesca, así como proceder á súa convocatoria para o exercicio 2015.


MÁIS INFORMACIÓN 

DATA PARA SOLICITAR AS AXUDAS 
LÍMITE 23 DE FEBREIRO 2015  

No hay comentarios: