martes, 28 de abril de 2015

Publicada na web da Consellería de Medio Rural e do Mar a Guía de Orientacións para os Candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP)

A Conselleria de Medio Rural e do Mar ten publicado na súa web a Guía de Orientacións para os Candidatos a Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro, ademaís de modelos de estatutos e a Orden  6 de abril de 2015 pola que se fai pública a convocatoria de selección de candidatos a grupos de acción local do sector pesqueiro para a elaboración de estratexias de desenvolvemento local participativo no período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020 en Galicia (DOG nº 71 do 16 de abril de 2015). 

O Grupo de Acción Costeira "Golfo Ártabro" invita a mañá a participar a tódas as asociacións, entidades, fundacións, institucións,.. interesadas a unha sesión informativa que se celebrará MAÑA MÉRCORES 29 DE ABRIL  ás 18:00 no Salón de Plenos do Concello de Sada, sito na Av do Porto 26 na Antigua Axundatía de Mariña de Sada. 


No hay comentarios: