domingo, 8 de febrero de 2015

Proxectos financiados polo Plan Estratéxico Zonal do GAC Golfo Ártabro: PROXECTO XANELA AO MAR I

O proxecto Xanela ao Mar é un proxecto subvencionado polo Grupo de Acción Costeira "Golfo Ártabro" con fondo do Eixo 4.1 de Desenvolvemento das Zonas de Pesca do Fondo Europeo de Pesca 75%, do Ministerio Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e a Consellería de Medio Rural e do Mar.

Adecuación dun local Municipal para albergar as instalacións necesarias para a práctica de deporte náutico de piragüismo, accesible a todas persoas, incluído aquelas con problemas de movilidade. Esta adecuación inclúe a accesibilidade total, a vestiarios, duchas, baños e entrada ao local, para que podan practicar este deporte con limitaciones de mobilidade.
Principales obxectivos do proxecto: 
Promover prácticas deportivas saludables e sostibles, a través do piragüismo, facer accesible este deporte a persoas con movilidade reducida, promover actividades lúdicos deportiva que atraigan turismo sostenible.
Principales actividades del proyecto: 
Una vez realizadas las obras de adecuación de local, se realizaran actividades de formación en piraguismo, cursos, competiciones, etc.
Resultados concretos previstos: 
Aumentar o nº de cursos e o nº de persoas que realizan actividades, o coñecemento por empresas do sector turístico para dar unha oferta complementaria ao aloxamento.
Prioridades e obxectivos do Plan Estratéxico do Grupo ás que responde o proxecto: 
Promoción económica e Fomento de igualdade de oportunidades
Eixe temático do Proxecto: 
Turismo (incluida a pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura e deportes.
Novos servizos (prestación de servicios non disponibles no ámbito territorial do grupo).
Prioridades do Plan Estratégico Nacional do Fondo Europeo da Pesca ás que responde o proxecto: 
Manter a prosperidade económica e social das áreas e revalorizar os productos da pesca e a acuicultura.
Estratexias do Plan Estratéxico Nacional do Fondo Europeo da Pesca ás que responde o proxecto: 
Promoción da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.

Data de 29/10/2010 de resolución.

Presuposto final executado no proxecto: 
48.710,00€
% sobre presuposto aprobado: 
59,26%
Subvención total executada no proxecto: 
33.433,40€
% sobre subvención aprobada: 
88,93%
Difusión e publicidade. Número total de accións: 
3
Descripción accións: 
Publicación na páxina Web do Concello de Cambre Publicación en paneles informativos electrónico distribuidos no  concello. Presentación medios comunicación escrita (Periódicos)
No hay comentarios: